U M A R | U Z A I R

dan kisah-kisah dari kerlingan matanya

Pintalah Aku Ke Sana - Album Sulung Umar Uzair 2016 (0)

Wednesday, March 02, 2016 by , under

Daripada Penyair Muda ASEAN 2015, Umar Uzair membawakan air tangan puisi 
yang disegarkan dalam bidang muzik.


| edit post

0 Reply to "Pintalah Aku Ke Sana - Album Sulung Umar Uzair 2016"